Villkor och bestämmelser

  Villkor och bestämmelser för tävlingen om 50 000 CashPoints

  1. Denna Kampanj är endast öppen för Berättigade deltagare. En Berättigad deltagare är en person som är över 18 år och medlem i Norwegian Reward-programmet (medlemsvillkor och bestämmelser gäller). Endast Berättigade deltagare får delta i kampanjen.
  2. Denna Kampanj är endast öppen för Berättigade deltagare. En Berättigad deltagare är en person som är över 18 år och medlem i Norwegian Reward-programmet (medlemsvillkor och bestämmelser gäller). Endast Berättigade deltagare får delta i kampanjen.
  3. Denna kampanj administreras av Avis Budget EMEA Ltd (“Arrangören”).
  4. Anställda hos Arrangören och Norwegian Reward, deras dotterbolag, byråer och alla andra som är yrkesmässigt förknippade med prisdragningen, deras anställda eller familjemedlemmar till sådana anställda får inte delta i denna kampanj.
  5. Genom att delta i denna kampanj bekräftar de Berättigade deltagarna att de ovillkorligt godkänner dessa villkor och bestämmelser.
  6. Det finns 1 pris på 50 000 CashPoints att vinna.
  7. Det kommer att utses 1 vinnare, som måste vara bosatt i antingen Norge, Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien eller Spanien. Denna kampanj administreras av Avis Budget EMEA Ltd (“Arrangören”).
  8. Anställda hos Arrangören och Norwegian Reward, deras dotterbolag, byråer och alla andra som är yrkesmässigt förknippade med prisdragningen, deras anställda eller familjemedlemmar till sådana anställda får inte delta i denna kampanj.
  9. Genom att delta i denna kampanj bekräftar de Berättigade deltagarna att de ovillkorligt godkänner dessa villkor och bestämmelser.
  10. Det finns 1 pris på 50 000 CashPoints att vinna.
  11. Det kommer att utses 1 vinnare, som måste vara bosatt i antingen Norge, Danmark, Finland, Sverige, Storbritannien eller Spanien.

   Hur du deltar

  12. Det är bara att boka en kvalificerande hyrbil under kampanjperioden.

  13. Kampanjperioden definieras enligt följande: påbörjas kl. 00.00.01 CET den 1 februari 2020 och avslutas kl. 23.59.59 CET den 31 mars 2020. Eventuella bidrag, oavsett tillvägagångssätt, som Arrangören mottar efter denna tidpunkt och detta datum kommer inte att kvalificeras för kampanjen.

  14. En kvalificerande hyrbilsbokning måste göras under perioden från den 01 februari 2020 till 31 juli 2020, med en hyresperiod från den 02 februari 2020 till 31 juli 2020.

  15. En kvalificerande uthyrning måste göras med ett Norwegian Reward/Avis Worldwide rabattnummer (AWD-nummer): W131400, W251700 eller W130900. Bokningar som görs på www.avisworld.com/NorwegianReward kommer att ha ett automatiskt inbäddat AWD-nummer i bokningen.

  16. BEGRÄNSNING: Det finns en begränsning på tre (3) bidrag per Berättigad deltagare.

  17. Arrangören varken representerar, berättigar eller garanterar tillgängligheten av någon webbplats, något datorsystem eller något telekommunikationssystem i sitt förvar eller som tillhör någon tredje part, som är nödvändigt för åtkomst till några av Arrangörens webbplatser eller datorsystem i syfte att delta i denna kampanj.

  18. Arrangören ansvarar inte för försvunna, bristfälliga, oläsliga, ofullständiga eller försenade bidrag, oavsett orsak, vare sig det gäller postförsening eller ofullständiga bidrag på grund av systemfel, eller ej mottagna bidrag eller ofullständigt mottagna bidrag på grund av överbelastad webbplats, obehörigt mänskligt ingripande, fel på datorsystem eller telekommunikationssystem, eller felaktigt sparande av bidragsuppgifter eller misslyckande med att spara några sådana uppgifter.

  19. Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, diskvalificera eventuella individer som: •manipulerar bidragsprocessen eller genomförandet av denna kampanj; •bryter mot dessa regler; •agerar på annat sätt än i god tro; eller •tillhandahåller någon falsk eller vilseledande information vid deltagandet av denna kampanj.

  20. Inga kontanter som alternativ till Priserna kommer att erbjudas. Arrangören förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, byta ut Priserna till alternativ med liknande egenskaper och motsvarande värde.

  21. Tävlingens slutdatum är den 31 mars 2020. Vinnaren kommer att utses och tilldelas priset inom två månader efter slutdatumet.

  22. En slumpmässigt utvald Vinnare kommer att erhålla priset i form av ett Norwegian-resepresentkort till ett värde av 50 000 CashPoints.

  23. Vinnaren kommer att utses inom 5 dagar efter tävlingens avslut och kommer att meddelas via det telefonnummer som användes för att göra hyrbilsbokningen med Avis.

  24. Om Vinnaren inte bekräftar sitt pris inom 7 dagar förbehåller sig Norwegian Reward rätten att välja en annan Vinnare.

  25. Vinnaren kan bli ombedd att delta i publicitet i samband med prisdragningen, utan ytterligare kompensation. Vinnaren kommer att informeras om typen och omfattningen av eventuell publicitet och/eller distributionen av sitt namn och kommer att få möjligheten att ge eller vägra samtycke till sådan publicitet och distribution. Namnen på eventuella Vinnare som tidigare har gett samtycke till sådan publicitet kan publiceras på Arrangörens webbplats under en period av två (2) månader efter kampanjens slutdatum.

  26. Priserna kan inte lösas in mot kontanter och utfärdas i enlighet med Norwegian Rewards villkor och bestämmelser. Detta erbjudande kan inte överlåtas eller användas i samband med några andra erbjudanden eller kampanjer från Norwegian Reward eller Arrangören.

  27. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst upphäva kampanjen eller ändra dessa villkor och bestämmelser utan förvarning, oavsett anledning, och utan något ansvar gentemot kunderna.

  28. Genom att delta i denna kampanj godkänner deltagarna att uppgifterna som de tillhandahåller får användas av Arrangören eller dess representanter och underleverantörer, för att administrera denna prisdragning, som endast kommer att använda den tillhandahållna informationen i syfte att administrera prisdragningen.

  29. Dessa villkor och bestämmelser ska regleras av engelsk lag, och parterna är föremål för icke-exklusiv jurisdiktion för domstolarna i England och Wales.

  30. Allmänna Villkor och bestämmelser för Norwegian-presentkort gäller.

  31. Vinnaren är ansvarig för att boka resan och betala för den med CashPoints inlösta från presentkortet
  32. Alla biljetter gäller i mån av tillgång.  Villkor för priset

  Genom att acceptera priset godkänner du följande villkor:

  1. Värdet på priset är 50 000 CashPoints

  2. Priset kommer att tilldelas som CashPoints till det värde som motsvarar biljettpriset. Priset tilldelas i form av ett presentkort.

  3. Vinnaren måste vara 18 år eller äldre och registrerad som en resenär på resan erhållen från vinsterna.

  4. Priset kan inte överlåtas till någon annan.

  5. Priset inkluderar inte boende, försäkring, mat, transport till och från hotell/flygplats i destinationslandet eller fickpengar.

  6. Vinnaren måste skaffa och registrera alla nödvändiga rese- och identitetshandlingar för resan (ett pass giltigt 6 månader efter avgång, ESTA, visum etc.), teckna reseförsäkring vid behov (bagage, ansvar, olycka och sjukdom), liksom erhålla eventuella vaccinationer som är nödvändiga för destinationslandet.

  7. Priset kan inte lösas in mot kontanter. Det måste användas senast den 31 december 2021.

  8. Vinnaren ska betala eventuella statsskatter för priset om tillämpligt.

  9. Vänligen kontakta Norwegian Reward omedelbart om du inte kan använda priset på grund av sjukdom eller andra skyldigheter.

  10. Norwegian Reward förbehåller sig rätten att återkalla priset om vinnaren försöker använda vinsterna för kommersiella ändamål.

  11. Vi hänvisar dig till de allmänna reglerna och villkoren för Norwegian Air Shuttle-resenärer, tillgängliga online här och de allmänna Villkoren och bestämmelserna för Norwegian Reward, tillgängliga här.

   CashPoints

   1. Avis kommer att tilldela CashPoints på kvalificerade Avis-uthyrningspriser. Ett kvalificerat Avis-uthyrningspris är: tid och kilometeravgifter, avgifter för avstående av kollisionsskador och stöldskydd, avgifter för eventuella tillhörande produkter och/eller tjänster, med undantag för eventuell moms eller skatter som är specifika för det ursprungliga uthyrningslandet.
   2. För att kvalificera dig för CashPoints för din Avis-uthyrning måste bokningen innehålla:
   a. Reward-nummer för den första namngivna föraren (”hyrestagaren”). Detta Norwegian Reward-kortnummer måste anges vid bokningstillfället
   b. Bokningar måste göras med ett Norwegian Reward-/Avis Worldwide Discount (AWD)-nummer: W131400. Bokningar gjorda på www.avisworld.com/NorwegianReward kommer att ha AWD automatiskt inbäddat i bokningen.
   3 % CashPoints för kvalificerade Avis-uthyrningspriser kommer att tilldelas om Norwegian Reward-/Avis Worldwide Discount (AWD)-numret: W131400 inte är inkluderat i bokningen.
   3. Om uthyrningen inte betalas i NOK kommer valutan att omvandlas till NOK i Avis-växelkurs som gäller den dag som CashPoints-belöningen skapas (det datum då CashPoints-belöningen genereras).
   4. Det slutliga uthyrningspriset som används för att beräkna CashPoints kommer att utesluta eventuella avgifter för skador (faktiska skadeavgifter eller försäkringsöverskridanden debiterade på grund av skada) och kommer att utesluta alla skatter.
   5. Om några justeringar görs på priset för uthyrningen i efterhand (t.ex. om en återbetalning görs av Avis kundtjänst) kan den lämpliga belöningsjusteringen för CashPoints komma att krediteras eller debiteras från Norwegian Reward-medlemmens konto efter behov.
   6. Inga CashPoints kommer att krediteras till eventuella Avis-kontrakts/företagsräntor, Avis-anställdas räntor, flygbolagsanställdas räntor, researrangörers räntor eller andra nettopriser.
   7. Om något annat AWD-nummer förekommer i en kunds Avis Preferred-profil och detta används i bokningen kommer endast 3 % CashPoints för kvalificerat Avis-uthyrningspris att tilldelas.
   8. Kampanjen gäller endast för separata uthyrningar och inte uthyrningar med löpande hyrpriser.
   9. Denna kampanj gäller inte för Prestige-uthyrningar över hela världen.
   10. Tilldelningen av CashPoints kan ta upp till 8 veckor från dagen för hyresavslutningen.
   11. Alla utfärdade CashPoints är föremål för Norwegian Rewards villkor och bestämmelser.


   Gratis extra förare

   1. Alla Norwegian Reward-medlemmar är berättigade till en gratis extra förare för varje kvalificerad uthyrning över hela världen.
   2. Gör bara din bokning som vanligt och begär sedan att en extra förare läggs till när du hämtar din bil. Om en extra förare läggs till vid bokningstillfället kommer du att kunna se den extra kostnaden. Kostnaden för extra förare kommer att tas bort när du hämtar din bil.
   3. Den extra föraren måste uppfylla Avis standard för ålder och förarkrav för den hyrbilsstationen. Den extra föraren måste kunna uppvisa ett fullständigt giltigt körkort (båda delarna om det är ett nytt brittiskt papper/kort med foto; internationellt körkortstillstånd om förarens körkort är skrivet med ett icke-romerskt alfabet, t.ex. grekiska/arabiska etc.).
   4. Endast en extra förare kan begäras kostnadsfritt per uthyrning. Fler extra förare kommer att debiteras vid tidpunkten för uthyrningen, till det lämpliga pris som gäller för den platsen.
   5. Denna förmån är endast tillgänglig för alla Norwegian Reward-medlemmar, med kvalificerade uthyrningar.
   6. För kvalificering måste bokningar göras med ett Norwegian Reward-/Avis Worldwide Discount (AWD)-nummer: W131400. Bokningar gjorda på www.avisworld.com/NorwegianReward kommer att ha AWD automatiskt inbäddat i bokningen.
   7. Om något annat AWD-nummer förekommer i bokningen kommer ingen gratis extra förare att tilldelas.
   8. Om något annat AWD-nummer förekommer i en kunds Avis Preferred-profil och detta används i bokningen kommer ingen gratis extra förare att tilldelas, och detta kan inte upphävas efter bokningen.


   Rabatter

   1. Erbjudande på upp till 15% rabatt på Avis-fritidspriser och upp till 40% rabatt på Avis-standardpriser är giltigt över hela världen. Men rabattnivån varierar från land till land.

   2. Standardpriser betyder Avis grundläggande tariff, tillgänglig för alla typer av kunder och alltid tillgänglig för försäljning. Fritidspriser betyder Avis offentligt tillgängliga detaljhandelskurser, vanligtvis citerade på Avis webbplatser. Båda priserna är föremål för tillgång till flotta.

   3. Rabatter kan gälla hela hyreslängden (helg-, dags-, veckopriser).

   4. Alla rabatterbjudanden är föremål för obligatoriska avgifter för hela hyresperioden.

   5. Minsta förtidsbokning på 24 timmar gäller.

   6. Erbjudandet gäller alla bilgrupper, i mån av tillgång vid bokningstillfället.

   7. Erbjudandebegränsningar kan gälla vid vissa tillfällen på vissa platser.

   8. Priser varierar efter säsong och beroende på Avis-plats.

   9. Erbjudandet får inte användas tillsammans med någon annan rabatt eller kampanj eller annat erbjudande och gäller i mån av tillgång.

   10. För kvalificering måste bokningar göras med ett Norwegian Reward-/Avis Worldwide Discount (AWD)-nummer: W131400. Bokningar gjorda på www.avisworld.com/NorwegianReward kommer att ha AWD automatiskt inbäddat i bokningen.